Handelsbetingelser

English version here.

Larsen Data ApS
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
Tlf: (+45) 46903232
Email: salg@gratisdns.dk

1. Larsen Data bruger cookies til at registrere og følge dit besøg, for at forbedre brugeroplevelsen. Vi bruger også cookies til indkøbskurv, login og andre oplysninger der er nødvendigt for at have et funktionelt website til gavn for dig som kunde, ikke begrænset til og ikke en udtømmelig liste. I henhold til EU- og Dansk lov skal vi bekendtgøre dig med at du som kunde/besøgende er indforstået med du har accepteret disse regler ved brug af vores site. Ønsker du ikke at vi har disse cookies på din computer, kan du slette dem i din browser eller slå dem fra, vi vil dog ikke garantere at vores hjemmeside(r) i så fald vil fungere, eller være brugbare, og formentlig vil du ikke være i stand til at lave f.eks. betalinger. Det står dig frit for at slette cookies efter hver session, hvordan du gør det i din aktuelle browser skal du spørger din leverandør af software om.

2. Alt brug af Larsen Datas produkter og services skal overholde lovgivningen i Danmark, samt i de lande hvor servicen anvendes.

3. Alt brug af Larsen Datas produkter og services skal ske på en ordentlig etisk og forsvarlig måde. Dette inkluderer blandt andet at man overholder god markedsføringsskik og lignende. Det er udelukkende op til Larsen Datas vurdering om dette overholdes.

4. Domæners navn og indhold må ikke krænke tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder.

5. Domæneregistreringsbestillinger indsendes til Larsen Datas leverandører i den rækkefølge bestillinger er fuldt gyldigt modtaget hos Larsen Data. Bestillingerne betragtes normalt først som fuldt gyldigt modtaget når Larsen Data har registreret betaling, modtaget korrekt formateret registreringsdata og evt. dokumentation.

6. Domænenavne og andre services kan i Larsen Datas systemer oversættes og/eller markedsføres med andre produktnavne end deres oprindelige. Dette gælder f.eks. domænenavne med æøå og specialtegn hvor disse ofte oversættes til en teknisk variant startende med xn--.

7. Domæner og DNS service kan leveres med DNSSEC.
DNSSEC aktiveres når det er muligt og teknisk forsvarligt.

8. At bestillingen er modtaget hos Larsen Data er ikke en garanti for at den kan gennemføres. En samlet ordre hvor dele af ordren ikke kan leveres af tekniske og/eller af andre årsager, giver ikke kunden ret til at afvise resten af ordren. Larsen Data refunderer de dele af ordren der ikke kan gennemføres hvis det er muligt.

9. Leveringstiden på Larsen Datas produkter og services er varierende og både afhængig af leverandører og Larsen Datas processer. Desuden kan kundens valg af betalingsmetode forlænge leveringstiden ganske væsentligt.

10. Ved køb af webhotel pakke oprettelse eller spamfilter oprettelse, yder Larsen Data 30 dages fuld fortrydelsesret. Larsen Data tilbagebetaler hele beløbet for produktet så længe Larsen Data modtager fortrydelsen via vores standardfortrydelsesformular indenfor 30 dage efter oprettelsen af produktet.

11. I henhold til forbrugeraftaleloven yder Larsen Data ikke fortrydelsesret på domæner, SSL certifikater og alle andre produkter som fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov.

Det vil sige at hvis kunden har afgivet en bestilling på et sådant produkt og Larsen Data har startet udførelsen af bestillingen, så gennemføres den uden mulighed for fortrydelsesret.

Konsulentydelser, supportopgaver, hjælp til konfiguration, rådgivning og lignende giver heller ikke adgang til fortrydelsesret.

Alle bestillinger er bindende når Larsen Data har påbegyndt udførelsen.

12. Proceduren for fornyelse af domæner er forskellig alt efter domænetypen. Proceduren for de forskellige domænetyper er beskrevet herunder og er gældende medmindre andet er aftalt.

.dk fornys direkte igennem DK-Hostmaster.

Domænefornyelse af følgende domænetyper sker igennem Larsen Data og skal aktivt fornys af kunden inden udløb.
– .com .net .org .info .biz .mobi .be .eu .se .no .be .is .uk .nu .gl

Domænefornyelse af alle andre domænetyper sker automatisk som et abonnement igennem Larsen Data med mindre andet er angivet og kunden hæfter for fornyelse medmindre det er opsagt senest 30 dage inden udløb.

Kunden er selv ansvarlig for at holde øje med udløbsdatoerne på sine domæner, samt om domænerne fornys korrekt.

Fornys et domæne ikke rettidigt kan der komme ekstra udgifter for kunden for at få genaktiveret domænet. Kunden er forpligtiget til at betale disse ekstra udgifter hvis kunden ønsker domænet genaktiveret.

Hvis domænet ikke fornys af kunden, mister kunden råderetten over domænet.

13. Domæner og SSL certifikater, som ikke er omfattet af abonnement, og som kunden vælger at købe for en flerårig periode, betragtes og gennemføres som en samlet ordre. Hele perioden købes på en gang hos Larsen Datas leverandør og anses hos Larsen Data som at være en gennemført ordre. Det er derfor ikke muligt at få tilbagebetalt en del af den periode man har valgt, uanset længden af denne.

14. Serverhosting, betalingsløsninger og andre specialtilpassede hostingløsninger skal opsiges 90 dage inden udløb og fornyes automatisk med en ny 12 måneders periode med mindre andet er aftalt.

15. Spamfilter, webhoteller, mailhoteller, mailforward, mxbackup og andre services fornyes ikke automatisk medmindre andet er aftalt.

16. Betalinger accepteres med bankoverførsel, e-faktura og nogle typer betalingskort. Kortbetalinger hæves først når ordren er gennemført.

Larsen Data forbeholder sig retten til at opkræve kort- og andre gebyrer I forbindelse med modtagelse af betalinger.

Larsen Data forbeholder sig retten til ikke at påbegynde udførelsen af en bestilling til før efter betalingen er modtaget.

Services og produkter der ikke er forudbetalt faktureres via e-mail og betalingen skal være os i hænde senest 30 dage efter den er fremsendt første gang.

Ubetalte fakturaer rykkes via normal brevpost og der påføres 100 kr. i rykkergebyr.
Betalingen skal være os i hænde senest 14 dage efter den er fremsendt.

Forbliver rykkeren ubetalt fremsendes inkassovarsel via normal brevpost og der påføres yderligere 100 kr. i rykkergebyr.

Hvis Larsen Data fortsat ikke modtager betalingen sendes fordringen til inddrivelse via et inkassobureau hvilket vil medføre yderligere omkostninger.

Larsen Data forbeholder sig retten til at opkræve kompensationsbeløb fra erhvervsdrivende, offentlige og foreninger.

17. Webhotelpakker betales ved oprettelsen for en 12 måneders periode. Der oprettes en webhotel bruger hos Larsen Data hvor det betalte beløb fremgår. For hver dag webhotelpakken er oprettet fratrækkes der fra det betalte beløb. Vælger man at opgradere eller nedgradere sin pakke, vil beløbet der fratrækkes blive ændret, og ens pakke vil derfor løbe kortere, eller længere end den periode man valgte ved oprettelsen.

18. Web- og mailhotel pakker deaktiveres 7 dage efter at brugerkontoen ikke længere har et indestående beløb. Der skal indbetales minimum 100 kr. pr. indbetaling på kontoen.

Indbetalte beløb som ikke er anvendt refunderes mod betaling af administrationsomkostninger på 120 kr. pr. udbetaling.

19. Forhandlere og store erhvervskunder kan oprette en bruger konto hos os hvor det er muligt at indsætte større beløb til indkøb af domæner og SSL certifikater. Indbetalte beløb refunderes ikke.

20. Domæneregler
Alle domæner registreres igennen en hostmaster, en administrator, et registry eller en anden registrator. For alle domæner gælder det at registranten/domæneejeren er underlagt reglerne fra den leverandør som der anvendes. Dette gælder blandt andet:

Bemærk at listen ikke er udtømmende. Der er ofte et eller flere sæt regler for hver type domæne. Hvis du er i tvivl om du er i strid med domænereglerne bedes du kontakte Larsen Datas salgsafdeling.

21. Stedfortræder ordninger

Det er for nogle domænetyper nødvendigt med lokale domæneejere, lokale kontaktpersoner eller lignende. Larsen Data tilbyder denne service i Norge, Finland, Tyskland, England og en del andre lande. Larsen Data anvender disse stedfortræder ordninger og kunden informeres ikke medmindre Larsen Data finder det nødvendigt.

For nogle domænetyper vil der være en merpris for brugen af stedfortræder ordningen.

For nogle domænetyper kan Larsen Data også tilbyde at kunden kan købe stedfortræder ordningen uden at skulle købe domæneregistreringen igennem Larsen Data.

22. SSL regler
Alle SSL certifikater udstedes af godkendte certifikat udstedere. For alle SSL certifikater gælder det, at kunden er underlagt de regler som certifikat udstederen har. Dette gælder blandt andet Symantecs- og Globalsigns subscriber agreements. Bemærk at listen ikke er udtømmende.

23. Larsen Datas DNS service er gratis at anvende.

DNS servicen oprettes sammen med en domæneregistrering med mindre andet er ønsket, men DNS servicen er ikke en del af handlen.

Larsen Data tillader ikke videresalg af GratisDNS service, men Larsen Data tillader at konsulenter yder support af DNS som en service til deres kunder.

Larsen Data yder normalt ikke gratis support på GratisDNS service.

24. Gældende prisliste for standard services og produkter er tilgængelig på http://gdns.dk/prisliste/

25. Prisstigninger på aktive abonnementer meddeles så vidt det er muligt på e-mail til kunden med 30 dages varsel.

26. Ændringer i disse handelsbetingelser som ikke medfører store ændringer for kunderne vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Ændringer i disse handelsbetingelser som medfører store ændringer og/eller forringelser for kunderne, sendes på e-mail til alle kunder med aktive abonnementer, og/eller andre berørte services.

27. Forhandlere og kunder som med fuldmagt bestiller produkter og ydelser på vegne af andre er ansvarlige for at Larsen Datas handelsbetingelser accepteres af slutkunden. Det er bestilleren der overfor Larsen Data og Larsen Datas underleverandører er ansvarlige for at dokumentere at betingelserne er accepteret. Bestilleren er fuldt ansvarlig for bestillingen, hvis ikke det kan dokumenteres at slutkunden har accepteret betingelserne.

28. Ansvarsfraskrivelse

Larsen Data tager forbehold for fejl og prisændringer på alle websider, e-mail og alt anden kommunikation.

Kunden er altid selv ansvarlig for:

 • at kontrollere at en bestilling er udført korrekt, umiddelbart efter bestillingen er gennemført.
 • en korrekt DNS zone, inkl. korrekt DNSSEC. Ved forkert opsat DNS kan kunden risikere at domænet deaktiveres og/eller slettes uden mulighed for tilbagebetaling.
 • at holde kundedata og registrant/domæneejer data korrekt opdateret. Ved forkerte ejeroplysninger kan brugerkonto og domæne deaktiveres og/eller slettes uden mulighed for tilbagebetaling.
 • at lave backup at alt deres data inkl. dns zone, konfigurationer, indstillinger, e-mail, data, database, hjemmeside med mere.
 • at ydelser der rådgives om, eller udføres på foranledning af kunden er korrekt og at Larsen Data har fyldestgørende informationer for at kunne rådgive/udføre korrekt.

Larsen Data kan ikke gøres ansvarlig og/eller økonomisk ansvarlig for:

 • fejl og mangler ved vores services
 • hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres, fornyes, ejerskiftes, redelegeres eller nogen anden ændring ved et domænenavn.
 • for forsinkelser ved en bestilling, heller ikke hvis denne resulterer i at et domæne derved når at blive registreret af tredjepart, eller at domænet deaktiveres grundet forsinket levering.
 • i forbindelse med produkter leveret, feks. i tilfælde af sagsanlæg, ejerskifte, delegeringer, ændringer, udefra kommende hændelser med mere.
 • tastefejl eller forståelsesfejl i domænenavnet og/eller anden data i en bestilling. Kunden er fuldt ud ansvarlig for de data der opgives i bestillingen.
 • fejloversættelse inkl. oversættelse af domænenavne fra og til ascii og idn versioner.
 • hvis Larsen Data produkter eller services er direkte eller indirekte skyld i driftsstop, tab af omsætning, legemsbeskadigelse eller andre nærmest utænkelige scenarier.

29. Larsen Data kan uden årsag opsige alle kunder med 90 dages varsel.

Larsen Data kan med begrundet årsag opsige kunder med 30 dages varsel.

Larsen Data kan i grove tilfælde, samt ved spam, overtrædelse af disse betingelser, manglende betaling eller anden misbrug og efter egen vurdering opsige kunder øjeblikkeligt og uden varsel.

30. Klager, fortrydelsesformular og lignende bedes sendt til salg@gratisdns.dk

31. Standardfortrydelsesformular til spamfilter- og webhotel pakke oprettelse

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 • Til Larsen Data ApS, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S, tlf. (+45) 46903232, email salg@gratisdns.dk
 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 • Spamfiler (*)/Webhotel (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Ordrenummer (*) / login navn (*):
 • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • Dato

(*) Det ikke relevante udstreges / slettes