Erhvervs- og Vækstministeriet spænder ben for dansk internetvækst

I flere lande er man ved at gøre ansøgninger klar til nye domænetyper på internettet som f.eks. .berlin .madrid .london .paris .nyc .tokyo o.s.v.

I Danmark derimod valgte Erhvervs- og Vækstministeriet i går at stoppe processen om en ændring i domæneloven der ville gøre det muligt at åbne nye danske domænetyper som .CPH for København. Et forslag som ellers var på regeringens lovprogram og stod til at skulle blive behandlet i Januar 2012.

I lovprogrammet skriver de følgende kommentar til lovforslaget: ”Forslaget har til formål at medvirke til at sikre danske interesser i forbindelse med introduktion af nye internetdomæner, som har tilknytning til Danmark.”

Larsen Data som står bag GratisDNS.dk og dermed hoster DNS for mere end 15% af alle .dk domæner, har i lang tid arbejdet for muligheden for at kunne få lov til at ansøge om .CPH
Arbejdet er nu skrinlagt da det ikke er muligt at ansøge uden regeringens godkendelse.

Vi har set en stor interesse fra vores kunder på GratisDNS, samt aktive debattører i internetmiljøet med et ønske om brande sin profil med et .CPH domæne. Derudover er der også stor undren fra udlandet at der ikke har været planer om et .CPH endnu med tanke på at det er Danmarks hovedstad og forkortelsen CPH ofte anvendes i marketing for forretninger, events o.s.v. i København.

Nu må Danmark se til mens andre lande vi normalt sammenligner os med kommer foran i internetudviklingen, og København mister en kæmpe branding mulighed, hvor CPH ville have indgået som en del af internetadressen på tusindevis af hjemmesider.

Erhvervsstyrelsen skriver at der ikke er nogen der har tilkendegivet i høringen at de ønsker at ansøge, men vi er i den forbindelse nødt til at påpege at der ikke i høringsmaterialet var information om at de ønskede tilkendegivelser allerede i høringsprocessen. Derudover har Larsen Datas medarbejdere på flere forskellige møder hvor erhvervstyrelsens medarbejdere også har deltaget, tilkendegivet at der er ønske om at ansøge om topdomænet .CPH. Dette er blandt andet sket på Internetdagen i København og ICANN mødet i Dakar.

I Larsen Datas høringssvar skrev vi blandt andet ” Vi finder i det store hele de foreslåede ændringer ganske positive. Det giver en god mulighed for at innovative virksomheder, foreninger o.s.v. kan være med til at udvikle internettet i Danmark og sørge for at vi ikke bliver sat tilbage rent udviklingsmæssigt i forhold til andre lande vi normalt sammenligner os med.”

For yderligere information kontakt venligst:
Direktør i Larsen Data, Peter Larsen på tlf. 20886016

Erhversstyrelsen notat vedr. fremsættelsen af lovforslaget kan findes på nedenstående adresser:

http://new.czar.dk/newgtld_dk/f%c3%b8lgeemail.pdf

http://new.czar.dk/newgtld_dk/Notat%20vedr%20%c3%a6ndring%20af%20dom%c3%a6neloven.pdf

Udkastet til lovforslaget var i høring fra 17/11/2011– 15/12/2011 og kan findes på nedenstående adresse:

https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146002976

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2011-2012 kan findes på nedenstående adresse:

http://www.stm.dk/publikationer/SkriftligDel11-2/index.html#ERHVERVS-_OG_V%C3%86KSTMINISTEREN